Welkom bij cinévideoclub ‘Het Spoor’ Gent

De vereniging staat onder de auspiciën van de sociale werken van de NMBS, de vrijetijdsbesteding van het personeel en het Centraal Comité voor Geestesontspanning. Onze vereniging telt een vijfentwintig tal leden. Om de twee weken komen wij samen: op de tweede en de vierde woensdag van de maand. Vanaf 18u30 vergaderen wij dan in het NMBS - Districtsgebouw Maria-Hendrikaplein, 2, Gent. Onze vaste locatie daar is de zaal Thalys.

De hoofdbrok op de vergaderingen is de projectie van films die door onze leden werden gemaakt. Dat kunnen reisfilms zijn, documentaires, speelfilms…De bespreking van de films brengt dikwijls suggesties aan ter verbetering van het product. Verder wordt van gedachten gewisseld betreffende apparatuur en technieken, opname en montage van films. Soms komt een gastspreker of een lid van een andere club hun film vertonen. De jaarlijkse clubwedstrijd, met bekroning van de beste werken, is één van de hoogtepunten van het clubgebeuren.

De beste producten komen in aanmerking voor deelname aan de provinciale wedstrijd ingericht door VAKOV, en zelfs aan de wedstrijd van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB).Wij zijn trouwens aangesloten zowel bij VAKOV als bij CvB. En om de twee jaar gaan we ook internationaal voor het Filmfestival van Spoorwegbedienden (FISAIC).

Ons ‘Spoorwegclubje’ wil vooral een gezellige groep van film en video-enthousiasten zijn die u graag verwelkomen.